Barnkörer i S:t Hans kyrka

Barnkörerna övar och sjunger i S:t Hans kyrka. Det finns körer för barn från 4 år upp till årskurs 6.

S:t Hans Minikör (4-5 år)

Torsdagar 15.45-16.15
Terminsstart 2/9

S:t Hans Barnkör (Fk-åk 2)

Torsdagar 16.45-17.30
Terminsstart 26/8

S:t Hans Diskantkör (åk 3-6)

Tisdagar 16.30-17.45 (drop in-fika från 15.30)
Terminsstart 31/8

Kontakt: Vivi Boozon 013-30 38 13
vivi.boozon@svenskakyrkan.se