Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkörer i Landeryds församling

Nuvarande körmedlemmar får info från körledarna om hur aktiviteterna kan se ut för närvarande. Till hösten sätter vi igång igen v 34 eller v 35.