Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkörer i Landeryds församling

Barnkörer i S:t Hans kyrka

Barnkörerna övar och sjunger i S:t Hans kyrka. Det finns körer för barn från 4 år och uppåt.

Barnkörer i Hackefors/Landeryd

Barnkörerna övar på Hackeforsgården och sjunger mest i Landeryds kyrka. Det finns körer för barn från 6 år och uppåt.

Ung Musikplats

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan.