Meny

Mötesplatser för vuxna med små barn

Domkyrkoförsamlingen

Obs! Med anledning av Coronaepidemin så är det förändringar i verksamheten! Kryp och sjung 17 april är inställd. Barnens katedral 8 maj är inställd! Se kalendern för aktuell information!

Nyinsatt: Tisdagar kl 14.00-14.20 Sång & Dans för små och stora ute i Domkyrkoparken! Bara kom!

 Mötesplatser infoblad

Barnfolder våren 2020

Sångstund med kort andakt, fika och lek, vecka 4-20 Obs! Ej under sportlovet v. 8 och under påsklovet v.15! 

BABYCAFÉ I FÖRSAMLINGSHEMMET! Obs! ny lokal! Stora vita huset i Domkyrkoparken. 
(barn 0–10 mån)
Torsdagar 9.30–12. 
Sång kl. 10.00.  Temasamtal kl. 10.30 i samverkan med BVC Nygatan.

ÖPPET HUS I FÖRSAMLINGSHEMMET 
Obs! ny lokal!  
Stora vita huset i Domkyrkoparken.
(barn 0–5 år)        
Måndagar 09.30–12.00, sång 10.00.
Onsdagar 13.30–16.00, sång 14.00.

KRYP OCH SJUNG i DOMKYRKAN
10.00 fredagen den 10/1, 14/2, 13/3, 17/4, 8/5 (Barnens katedral), 29/5. Lekfull gudstjänst med små och stora.
Obs! Med anledning av Coronaepidemin så är det förändringar i verksamheten! Kryp och sjung 17 april är inställd. Barnens katedral 8 maj är inställd! Se kalendern för aktuell information!

GUD & SPAGHETTI i TOMASKYRKAN
16.30 torsdagen den 27/2, 19/3, 23/4 2020 i samarbete med förskolan Ängeln. Gudstjänst på barnens villkor, kvällsmat, lek.

Söndagsskola i Domkyrkans högmässa
Söndagar 11.00 Bibelberättelse, sång, skapande m.m. Varje söndag hela året, för alla åldrar. Ingen anmälan.             

Kontakt:
Eva Karlsson 
Telefon: 013-30 37 27
E-post eva.karlsson1@svenskakyrkan.se 

Följ oss på våra Facebooksidor: Barn och familj i Domkyrko, Linköpings domkyrka och Svenska kyrkan i Linköping

Tomaskyrkan ligger på Rekrytgatan1, T1. Nära Konsum Lägerhyddan.

Gamla domprostgården är såld och verksamheten är flyttad till Församlingshemmet i Domkyrkoparken!