Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt 2017/2018: Ute är inne

Projektsammanfattning

De två platser vi valde att observera var sandlådan längst bort på gården och den närliggande ankdammen. Genom vårt dokumenterande kunde vi tidigt se att intresset för konstruktion genom variationer av sandbyggen, liksom skapande av olika hinderbanor (av plastbackar, stockar, brädor, bildäck m.m.) var stort. Vi såg även att det på avdelningen Fjädern hade handlat mycket om balans. Barnen hade experimenterat både genom att balansera föremål och den egna kroppen. Vi utmanade barnen vidare genom att ställa frågan: ”Hur kan man bygga utan att det rasar?” Vi gav även barnen på Fjädern möjlighet att genom olika erfarenheter/situationer, fördjupa sin förståelse för vad begreppet balans innebar.

Barnen har konstruerat/skapat i många olika material och tekniker - lera, målning, teckning, lego, kapla, sugrör och större klossar. Barnen har fått faktakunskaper om olika byggnader så som t.ex. lutande tornet i Pisa. De har fått färdigheter och kunskaper om hur man bygger och förklarar för någon hur man får bygget stabilt. Barnen har ställt frågor och formulerat hypoteser. ”Kommer den rasa om jag gör den högre?”, ”Hur kan jag få den stabil?”

Barnen har genom att bygga och använda hinderbanor utvecklat sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. De har balanserat, fallit av, rullat runt, klättrat upp och försökt igen. Vi ser en färdighet i att de förstår hur man lättast kan hålla balansen. Detta ser vi genom att de håller ut armarna när de går på hinderbana  eller att de står still ett tag då de kliver upp på något.

Genom projektet har vi tillsammans med barnen utforskat många matematiska begrepp så som lång, längre, längst och tung, tyngre, tyngst. Vi ser ett förändrat kunnande  i att urskilja, uttrycka, undersöka och använda en del av begreppen. Barnen har ställt frågor och fått hjälp att besvara dessa. ”Hur mäter man något som är längre än mätredskapet?” ”Hur mäter man något som är runt?” Barnen har fått en ökad förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper för mätning. De syftar/uppskattar längd, tyngd och omkrets. Något som kan tyda på att de förkroppsligat en matematisk förmåga.