En blond liten flicka håller upp en egengjord ängel.
Foto: Johan Palm /Ikon

Advents- & jultid för barn i Domkyrko