Sinnesromässa

Stanna upp mitt veckan för eftertanke, bön och nattvard.

Varje torsdag i Församlingscentrum kl 18:30.