Foto: Kristin Lidell /Ikon

Projektkören Gaudete

Körprojekt för ungdomar och vuxna i flerstämmig körsång

Gaudete-kören träffas på torsdagar kl 19.15 - 20.30 i Församlingscentrum. Vi sjunger flerstämmigt i profan och kyrklig sång i gudstjänster och andra musiksammankomster. Vi sätter upp och förbereder ett par större projekt varje termin. Viss körvana krävs.