Foto: IKON

Plantering av sommarblommor

Under vecka 24 påbörjas plantering av sommarblommor på skötselgravarna

Under vecka 24 påbörjas plantering av sommarblommor, Lindome kyrkogård

Alla gravar med skötselavtal får sina blommor senast torsdag 20 juni.

Vid frågor kontakta Elin Larsson, kontaktuppgifter, se nedan. 

Gravskötsel

Önskar du hjälp med att sköta en grav? Här finner du information om våra gravskötseltjänster.