Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation - helt enkelt

För dig som vill konfirmera dig, men föredrar att stanna i Lindome. Inga resor eller läger. Ses alltid i Lindome. Träffas en vardag varannan vecka. Start i september med konfirmation i maj.

Gruppen har Lindome som arena, och ses under perioden september-maj utan resor eller läger.

Vi får lyssna till och reagera på kristen tro i teori och praktik - som den ser ut här i Lindome men också på andra platser världen över. 

Denna grupp är kostnadsfri för konfirmanden. 

Alla datum för träffar uppdateras här på hemsidan så fort de bokats.