Anhörigvårdargrupp

Grupp för dig som är närstående till någon med långvarig sjukdom.

Information

En gång i månaden träffas gruppen och delar erfarenheter av att vara anhörig antingen till någon som vårdas i hemmet eller på särskilt boende.