Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Anhöriggrupp

En stödgrupp för dig som är anhörig eller närstående till någon som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Du får träffa andra som är i samma situation och får stöd och råd för din vardag. Gruppen träffas dagtid en gång i månaden.