Torsdagskvälls-gudstjänster

Vi har gudstjänster på torsdagskvällar kl 18.30 i Lindesbergs kyrka.

Vi varvar med kvällsmässor, meditationsgudstjänster och sinnesrogudstjänster.

Kvällsmässa

Kvällsmässa - en enklare mässa med nattvard.

Vi dukar fram kvällsfika i församlingshemmet klockan 18.

meditationsgudstjänst

Meditationsgudstjänst - stillsam musik och enklare meditation.

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänst - den innehåller musik, ljuständning, eftertanke men även förbön. Allt i avstamp från "Sinnesrobönen"; Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Efter sinnesrogudstjänsten finns det möjlighet till kaffe, smörgås och samvaro.

Se på vårt veckoblad vilken gudstjänst det är den här veckan.

Välkommen!