Foto: mrmohock Shutterstock

Socialt arbete - Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

I Linde bergslags församling finns en omfattande diakonalverksamhet:

Du når våra diakoner måndag – torsdag kl 14-16 på telefon

Anna Andersson 0581-888 05

Susanne Lindblom 0581-888 08

Eller via mail (hänvisa till mailen)

Frivilligverksamheten
för den som känner att hon eller han gärna vill delta i församlingens arbete

Vill du vara med i en frivillig besöksgrupp? Kontakta pensionerade diakonen Elsie Sjöö.

Födelsedagar
Vanligen bjuds det in till födelsedagfest när man fyller 80 och 85 år, men på grund av Covid-19 (Corona-virus) skjuts  festligheterna framåt i tiden till år 2021.

Samtalsgrupp för sörjande 
Ansvarig Cristina Åström

Stilla dag på Finnåker 
En skapande paus i "Bråttomsamhället"
En annorlunda dag för både kropp och själ med pilgrimsvandring, meditation, musik, tystnad, avspänning, medveten närvaro. Tid för reflektion och samvaro, god mat m.m.

Syföreningar
Missionsarbetskretsenoch Torphyttans syförening. Träffas regelbundet och har en gång om året sin stora gemensamma och populära syföreningsauktion vars intäkter går till ekonomiskt stöd till olika hjälporganisationer. 

S:t Mary
S:t Mary är en social verksamhet inom Linde bergslags församling. Tanken med S:t Mary är att församlingen ska kunna erbjuda stöd och uppmuntran i form av arbetsträning och praktik. Läs mer här! Ansvarig Anna Andersson

Diakonimottagning

Diakonimottagningen är öppen på telefon tisdagar klockan 9-17, se nummer nedan. Du kan tala med en diakon om din livssituation eller boka tid för besök.

Övrig kontakt med diakoner och/eller med någon av församlingens präster, se kontaktsidan för personal.