Foto: mrmohock Shutterstock

Socialt arbete - Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

Diakonimottagningen

Känner du att du behöver någon att prata med.

Ring till oss på diakonimottagningen. Du når oss måndag-tisdag och torsdag 8:00-16:00 på telefon nummer 0581-88805 eller 0581-88808 eller maila till Anna.a.andersson@svenskakyrkan.se eller susanne.lindblom@svenskakyrkan.se .

Vi erbjuder både video och telefonsamtal.

Välkommen.

I församlingen finns en omfattande diakonalverksamhet

Lite mer om diakonin:

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

I Linde bergslags församling finns en omfattande diakonalverksamhet:

 

Frivilligverksamheten
för den som känner att hon eller han gärna vill delta i församlingens arbete

Vill du vara med i en frivillig besöksgrupp? Kontakta pensionerade diakonen Elsie Sjöö.

Födelsedagar
Vanligen bjuds det in till födelsedagfest när man fyller 80 och 85 år, men på grund av Covid-19 (Corona-virus) skjuts  festligheterna framåt i tiden till år 2022.

Samtalsgrupp för sörjande 
Ansvarig Cristina Åström

Stilla dag på Finnåker 
En skapande paus i "Bråttomsamhället"
En annorlunda dag för både kropp och själ med pilgrimsvandring, meditation, musik, tystnad, avspänning, medveten närvaro. Tid för reflektion och samvaro, god mat m.m.

Syföreningar
Missionsarbetskretsenoch Torphyttans syförening. Träffas regelbundet och har en gång om året sin stora gemensamma och populära syföreningsauktion vars intäkter går till ekonomiskt stöd till olika hjälporganisationer. 

S:t Mary
S:t Mary är en social verksamhet inom Linde bergslags församling. Tanken med S:t Mary är att församlingen ska kunna erbjuda stöd och uppmuntran i form av arbetsträning och praktik. Läs mer här! Ansvarig Anna Andersson

 

 

Susanne Lindblom

Susanne Lindblom

Sjukhusdiakon, Diakon

Anna Andersson

Anna Andersson

Diakon