Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linde bergslags församling Besöksadress: Kungsgatan 17, 71130 Lindesberg Postadress: Box 52, 71122 Lindesberg Telefon:+46(581)88800 E-post till Linde bergslags församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Socialt arbete - Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.
I Linde bergslags församling finns en omfattande diakonalverksamhet:

Frivilligverksamheten
för den som känner att hon eller han gärna vill delta i församlingens arbete

Vill du vara med i en frivillig besöksgrupp? Kontakta pensionerade diakonen Elsie Sjöö.

Födelsedagar
uppvaktningar samt inbjudan till födelsedagfest när man fyller 80 och 85 år.

Samtalsgrupp för sörjande 
Ansvarig Cristina Åström

Stilla dag på Finnåker 
En skapande paus i "Bråttomsamhället"
En annorlunda dag för både kropp och själ med pilgrimsvandring, meditation, musik, tystnad, avspänning, medveten närvaro. Tid för reflektion och samvaro, god mat m.m.

Syföreningar
Missionsarbetskretsenoch Torphyttans syförening. Träffas regelbundet och har en gång om året sin stora gemensamma och populära syföreningsauktion vars intäkter går till ekonomiskt stöd till olika hjälporganisationer. 

S:t Mary
S:t Mary är en social verksamhet inom Linde bergslags församling. Tanken med S:t Mary är att församlingen ska kunna erbjuda stöd och uppmuntran i form av arbetsträning och praktik. Läs mer här! Ansvarig Anna Andersson