Tal till Linde bergslags församling ifrån kyrkoherden

Nya beslut kring verksamheter och gudstjänster i Linde bergslags församling. På grund av ökade restriktioner.