Bilden är nedladdad från Public health image library och får användas fritt
Foto: Alissa Eckert

Linde bergslags församling i  coronatider

Det har varit en annorlunda, och för många, en ovanligt tuff vår med ofrivillig isolering. Ingen har gått oberörd, och många mår dåligt av att inte få träffa familjen eller att umgås med vänner som man är van.

Spridningen av Covid-19 har nu ökat så kraftigt i vårt län att vi förväntas följa de särskilda råd som gäller vid ett kritiskt läge. För Linde bergslags församling har det inneburit att vi beslutat att pausa alla gudstjänster och all verksamhet fram till den 24 november.
Det är ett drastiskt beslut, men vi kan inte med gott samvete uppmuntra människor att samlas i grupp i detta läge.

Under denna tid fortsätter vi med våra digitala andakter som publiceras på tisdagar och fredagar på Facebook www.facebook.com/lindebergslagsforsamling och här på vår hemsida.
Här kan du också följa hur det kommer att bli framöver så fort vi får veta om de hårdare restriktionerna förlängs eller inte. Naturligtvis oroar vi oss för att detta kommer att fortsätta över advent och jul. Därför förbereder vi oss på att erbjuda flera gudstjänster digitalt.

Vi fortsätter också att hålla begravningar och genomför även de dop som redan är bokade under perioden, men vi vädjar till alla att försöka begränsa antalet deltagare till ett minimum, samt att vänta med minnesstund och dopkalas till dess läget har förändrats till det bättre.

Vi måste alla, trots att det kan innebära  stora personliga uppoffringar, hjälpas åt för att hindra smittspridningen och på så sätt skydda de sköraste i vår närmiljö.

Behöver du någon att prata med i isoleringen kan du kontakta församlingens präster och diakoner. Direktnummer hittar du under fliken Personal.
Via församlingsexpeditionen kan du också be om att bli kopplad vidare eller att bli uppringd.

Själv finner jag att det inte finns ett bättre sätt att genomleva kriser än att vända sig till Gud i bön, bönen ger lugn, perspektiv och en tillförsikt att vi inte är ensamma.

Psalm 23:1-4
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar,

han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft

och leder mig på rätta vägar,

sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal

fruktar jag något ont,

ty du är med mig,

din käpp och din stav gör mig trygg.

 

Med hopp om att vi går en ljusare vår till mötes,
Guds rika välsignelse.

Monica Wallsten
Kyrkoherde