Församlingen startar brevklubb för barn

Nu kan du anmäla ditt barn som är cirka 4-9 år till Kyrkans brevklubb. Vi skickar ut första brevet under maj månad.