Guldsmedshyttans kyrka
Foto: Maria Lindstedt

Familjekvällar

Här träffas barn tillsammans med vuxen. Vi börjar i Guldsmedshyttans kyrka, äter tillsammans i sockenstugan och har därefter en familjeaktivitet.

Måndag 26 september kl 17-19 

i Guldsmedshyttan

Tema: Änglar

Vi samlas i kyrkan, sedan går vi till sockenstugan där vi äter tillsammans och har en familjeaktivitet/ pyssel. 

Alla är välkomna, barn måste ha en vuxen med sig.

Anmäl dig senast 23 september med namn och ev. specialkost.  

Nästa familjekväll blir den24 oktober