Foto: Maria Lindstedt

Allhelgona, tid för eftertanke

Vem är nu ljuset i mitt liv? Kommer det någonsin lätta? Träffas vi igen? Frågorna blir extra tydliga i allhelgonatid, då vi besöker kyrkogårdar för att smycka, tända ljus och tänka på dem som lämnat oss.

Var allt meningen? Får jag bara vara?

Sorgen kan vara alltför tung att bära ensam. Jag måste bära en mask för andras skull, för min sorg tynger också andra.

Leder vägen bort eller hem?
Finns det ljus också i mörkret?

Vem kan jag våga berätta för eller ställa mina frågor till?

 
Enskilda samtal

Hos oss kan du ställa alla frågorna! Ställ dem till våra präster och diakoner. Du kan kostnadsfritt boka enskilda samtal. Ring 0581-888 00 eller skriv till linde.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se

 
Leva-vidare-grupper

Här finns också olika sorgegrupper för dig som mist ett barn, en förälder, partner eller någon annan som stod dig nära. Miste du någon genom suicid? Kontakta oss så kan vi gemensamt komma fram till vilken grupp som kan passa. Inte heller detta kostar det något att delta i.

 

Prästerna i Linde bergslags församling har utifrån några frågor, formulerade på affischer, skrivit om sina tankar i allhelgonatid.

Läs dem via länken här.