Vad är det?- På kyrkogården

Askgrav- Vad är det?
Askgrav är ett nytt gravskick i vår församling. Till skillnad från gravsättning i minneslund får man närvara vid gravsättningen. En sten som markerar platsen förmedlas av församlingen, som också står för gravskötseln. Anhöriga får sätta lösa blommor och gravlykta, men inte plantera några växter vid graven.

Minneslund- Vad är det?
Att bli gravsatt i minneslund, innebär att anhöriga inte är med vid gravsättningen, inte heller får de veta exakt var den avlidne ligger begravd. Blommor och ljus finns det möjlighet att sätta vid kontemplationsplatsen i anslutning till minneslunden. Församlingen står för skötseln av området

Gravkapell- Vad är det?

Ett gravkapell är ett fristående kapell där begravningscermonier kan genomföras. Gravkapell ligger ibland i anslutning till en kyrka eller kyrkogård.

Grav-Vad är det?

En grav är en plats där kroppar efter avlidna begravs, gravar finns på särskilda områden kallat kyrkogårdar.

Gravsten-Vad är det?

En gravsten placeras ofta på eller vid en grav. Gravstenar visar oftast på vem som ligger begravd på just den platsen och när den föddes och dog. Gravstenar kan se olika ut beroende på tid eller traditioner.

En kulturmärkt grav- Vad är det?

Kulturmärkt blir den grav som på något vis vittnar om bygdens historia. Det kan till exempel röra sig om personens titel/ betydelse, det kan också handla om gravstenens material, utformning eller utsmyckning. En kulturmärkt grav får ej tas bort. 

Kistgrav- Vad är det?

En grav med en kista i.

Familjegrav-Vad är det?

En familjegrav är en grav där flera familjemedlemmar ligger begravda tillsammans.

Gravsmyckning- Vad är det?

Kan även kallas gravdekorationer. Kan placeras vid en grav eller gravsten för att smycka en grav och på så sätt hedra den som ligger begravd där.

Bisättningsrum-Vad är det?

I ett bisättningsrum kan familjemedlemmar se  och ta farväl av den avlidne innan denne begravs. Det är även i bisättningsrummet som kistornas förvaras innan begravningen.

Sorgträd-Vad är det?

Sorgträd är träd som huvudsakligen finns på kyrkogårdar. Sorgträdär träd som ska symbolisera anhörigas sorg på kyrkogårdarna.