Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uthyrning

Dop, vigsel, barnkalas eller föreningsmöte? Våra lokaler finns tillgängliga för uthyrning

Sidan ses över och uppdateras inom kort.

Har du frågor kring våra lokaler Vårt Hus, Valinge församlingshem, Lindbergs församlingshem och Torpa kyrkstuga kontakta pastorsexpeditionen.