Medlemskap

Svenska kyrkan genom hela livet

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

 

VAD BLIR JAG EN DEL AV?
Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

VAD FÅR JAG GÖRA OCH TA DEL AV?
Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan stöttar också dem som är mest utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

MEDLEM GENOM DOPET
Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

SÅ BLIR DU MEDLEM 
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften går framför allt till Lindberga församling (om du är skriven här). Du blir medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan. Lämna ansökan personnligen eller skicka den till oss på adressen: Lindberga församling, 432 92 Varberg.

Ladda ned och skriv ut:

Anmälan om inträdesansökan

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan för barn under 18 år

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra telefonnummer här...