Kyrkogårdar & Gravar

Kyrkogårdsexpeditionen svarar gärna på frågor om begravningsverksamheten och annat som rör arbetet på våra kyrkogårdar.

Begravningsavgiften (som alla är med och betalar) bekostar arbetet med begravning och kyrkogårdsarbete.

Här kan Du också få veta mer om gravskötselåtaganden, årsavgifter, mm.
Gravskötsel 2020

Nya kyrkogårdar

I Lindberg och Torpa har båda kyrkogårdarna en central kontemplationsplats med sakta rinnande vatten. Bokhäckar och perenner ramar in de vilsamma platserna.
Från 2013 finns också kontemplationsplatser på Stamnareds och Valinge kyrkogårdar. På Stamnareds kyrkogård finns också ett litet vattenspel.
På samtliga kyrkogårdar i församlingen finns nu flera gravskick: Kistgravar, Urngravar, Askgravar och Minneslund.

Askgrav- Vad är det?

Askgrav är ett nytt gravskick i vår församling. Till skillnad från gravsättning i minneslund får man närvara vid gravsättningen. En sten som markerar platsen förmedlas av församlingen, som också står för gravskötseln. Anhöriga får sätta lösa blommor och gravlykta, men inte plantera några växter vid graven.

Minneslund- Vad är det?

Att bli gravsatt i minneslund, innebär att anhöriga inte är med vid gravsättningen, inte heller får de veta exakt var den avlidne ligger begravd. Blommor och ljus finns det möjlighet att sätta vid kontemplationsplatsen i anslutning till minneslunden. Församlingen står för skötseln av området

Niklas Espelund

Niklas Espelund

LINDBERGA FÖRSAMLING

Kyrkogårdsföreståndare & Fastighetsansvarig