Livets högtider

I kyrkan säger vi att Dop, Konfirmation, Vigsel och Begravning är kyrkliga handlingar. De är en av många praktiska saker som kyrkan har fått i uppdrag att göra! Det är det som är livets högtider.

När en människa, liten som stor kommer till oss och vill bli döpt, vill vi gärna ge av den nåd som Gud kan ge. Vi vill också visa på den gemenskapen som finns i församlingen och att tillhöra Kristi Kyrka.

"Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus och jag är din!"

När två människor som älskar varandra och vill dela livet tillsammans, är de välkomna till kyrkan för att få detta välsignat av Gud. 

"Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud"

När människan har tagit sitt sista andetag på jorden vill vi lämna över henne till Gud genom vår begravningsgudstjänst. 

"Att mötas och att skiljas är livets gång,
Att skiljas för att sedan mötas, är hoppets sång."