Foto: Linnea Nilsson

Konfirmation

Du är inte ensam att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Foto: Niklas Strandberg

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN FORMAS AV KONFIRMANDER OCH LEDARE

Konfirmandtidens höjdpunkt och avslutning är konfirmationsgudstjänsten.
Det är då man samlas i kyrkan tillsammans med släkt och vänner. Konfirmanderna medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse. Ofta firas också nattvard.

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander och ledare utformar den, men några moment ingår alltid:

En redovisning förberedd av konfirmanden eller konfirmanderna själva.
Trosbekännelse, sammanfattar den kristna tron i korta satser. I snart 1700 år har människor läst samma trosbekännelse.

Bön med handpåläggning, är en bön om Guds välsignelse över dig och dina kamrater. Att ni ska få den kraft som behövs i olika situationer i livet.

Sändning, betonar att vi är sända ut i världen för att göra den bättre både för oss själva och för våra medmänniskor.