Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GDPR

General Data Protection Regulation

Enligt Dataskyddsförordningen, artikel 15 har du som privatperson möjlighet att få ta del av det som Lindberga församling har registrerade om dig. 

Om du vill begära ut de uppgifter som Lindberga församling har registrerade om dig skall du använda den här blanketten:

Förfrågan om personuppgifter

Blanketten lämnar du sedan till pastorsexpeditionen och då får du information om hur vi behandlar ditt ärende.

Du kan läsa om dataskyddsförordningen här...

Församlingens dataskyddsombud är Erica Malmberg, www.intechrity.se 

Vid frågor, kontakta kyrkoherde Niklas Strandberg.

 

 

Niklas Strandberg

Niklas Strandberg

Lindberga församling

Kyrkoherde

Mer om Niklas Strandberg

Kyrkoherde