Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt bistånd

I Lindberga församling finns det några olika möjligheter att få ge ekonomiskt bistånd till behövande församlingsbor.

Stiftelser som förvaltas av Lindberga församlings kyrkoråd

I församlingen finns det tre (3) stiftelser. Stiftelserna är riktade till olika ändamål och tillkomna under den tid som församlingen var uppdelad i fyra (4) församlingar; Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared.

Ansökan till stiftelserna sker genom ett formulär, som du hittar längre ner på sidan. Beviljande av medel beslutas av kyrkorådets utskott för Diakoni och mission.

Diakoni och missionsutskottet behandlar inkomna ansökningar två (2) gånger per år: efter 1 april och efter 1 oktober.

 

Här ges information om stiftelsernas ändamål och vem som är behörig att söka:


EMMA BOTILDA JOHANSSONS STIFTELSE:
Ändamål: Till behövande barn och åldringar i Lindbergs gamla församlings område.

STIFTELSEN KARL J JOHANSSONS MINNESFOND:
Ändamål: Till personer som drabbats av sjukdom eller svårigheter. I första hand inom Stamnareds gamla församlings område. I andra hand Valinge, Skällinge och Nösslinge gamla församlingars område.

LIDELLSKA STIFTELSEN
Ändamål: I första hand till äldre behövande män och kvinnor i Lindbergs gamla församlings område. I andra hand till ändamål som kyrkorådet (i detta fallet delegerat till Diakoni och missionsutskottet) finner lämpligt.

 

SISTA ANSÖKNINGSDAG VARJE ÅR
* 1 april
* 1 oktober


FÖR ATT FÅ UTBETALT EKONOMISKT STÖD SKALL DU
1. Fylla i formuläret här nedan.
2. Samtalat med församlingens diakon.
3. Fått ärendet beslutat i Diakoni och missionsutskottet. 

 

 

För att få ekonomiskt stöd skall du ha fyllt i samtliga uppgifter nedan:

Jag legitimerar mig med: