LINDBERGA FÖRSAMLING

Prata med oss

Kontakt

LINDBERGA FÖRSAMLING Besöksadress: Lindbergs församlingshem, 43292 Varberg Telefon: +46(340)641140 E-post till LINDBERGA FÖRSAMLING

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Dop

 Här finner du information om dop i Lindberga församling.

Dop i Lindberga församling

I vår församling har vi fyra kyrkor; Lindberg-, Valinge-, Stamnared- och Torpa kyrka. Det går bra att ha dop i alla kyrkorna.

Två barn kan döpas samtidigt förutom i Torpa där det förrättas ett dop åt gången.

Vid behov att samlas efteråt kan församlingshemmen och Vårt Hus bokas för dopsamling.

Många vill låta sitt barn bli döpt

...och det tycker vi är jätteroligt. Därför firar vi en gudstjänst klockan 11 varje söndag som är särskilt utformad för att dopfamilj med släkt och vänner skall känna sig hemma. Enkel att förstå för stor och liten och med möjlighet att vara med och bestämma sång och musik. 

Vissa söndagar finns också några tider för dop vid sidan av ordinarie gudstjänst. Dessa doptider är förlagda i Torpa och Lindberg där vi har flest dop ,men kan vid behov flyttas till våra andra kyrkor.

Det går också bra att boka en av våra lokaler för dopsamling. Om du är medlem i vår församling lånar du den gratis, annars tar vi en mindre hyra.

Var god kontakta Susanne på expeditionen för bokning utav dop, telefonnr 0340-641140, vid frågor.

Läs gärna mer om dopet på www.svenskakyrkan.se/dop 

 

Vanliga doppsalmer är:
* Psalm 21 - Måne och sol

* Psalm 193 - Gud som haver barnen kär

* Psalm 210 - Jag lyfter ögat mot himmelen

* Psalm 248 - Tryggare kan ingen vara

* Psalm 381 - Gud har en famn

* Psalm 386 - Upp ur vilda, djupa vatten

* Psalm 606 - Det gungar så fint

* Psalm 723 - När du ser en droppe glittra

* Psalm 744 - Barn och stjärnor

* Psalm 791 - Du vet väl om att du är värdefull

* Psalm 899 - Innan

* Psalm 900 - Barnet döps i nådens hav

Dopklänningar till utlån

Vi har ett flertal dopklänningar i olika storlekar och utformningar om ni som dopfölje vill låna. Kontakta Susanne på expeditionen för en förfrågan.

DOP AV UNGA OCH VUXNA

Om Du är ungdom eller vuxen och vill blir döpt.
Ta då kontakt med någon av våra präster!

 

 

 

Katarina Hellgren

Katarina Hellgren

Lindberga församling

Kommininster

Niklas Strandberg

Niklas Strandberg

Lindberga församling

Kyrkoherde

Mobil: 0730 56 44 44

Växel: 0340 64 11 40

Martina Vallerius

Martina Vallerius

Lindberga församling

Kommininster

Direkt: 0340 64 11 54

Mobil: 0706 96 99 70

Växel: 0340 64 11 40

FAKTARUTA DOPET

Genom hela kyrkans historia har DOpet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud.

Dopet är instiftat av Jesus själv som en markering att man vill vara en del av gemenskapen kring honom.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och Jesus som försonat oss. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och ge oss den heliga Anden som en kraft i vårt inre att kämpa för det goda.

Dopet är ett sakrament; en helig handling. Gud använder ett jordiskt medel; vatten tillsammans med sitt ord!

Dopet är en gåva som är oss given. Vi får ta emot Guds nåd och kärlek utan att egentligen ge något tillbaka. Kärleken är villkorlös och gratis.

Nåden är också en kraft som hjälper oss i livet. Den frihet vi får i Kristus ger oss förmågan att gå framåt i livet med glädje och kraft i våra steg.

Gud älskar oss oberoende av våra prestatoner och ägodelar, men gläder sig också när vi tillvaratar våra gåvor, efter Kristi förebild, var och en på sitt sätt.

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll i dopgudstjänsten. Det är det namn som förknippas med det barn som skall döpas, som får ta emot Guds nåd som gåva.

Dopbarnet brukar ha en eller fler faddrar. Faddern själv skall vara döpt och fadderskapet handlar om att vilja hjälpa barnet och/eller familjen på ett sådant sätt att han eller hon fungerar som ett stöd för barnet i dess växt och mognad som människa och kristen. Faddern uppmuntras att uppmärksamma dopdagen och att berätta om dopets betydelse.

Vi i kyrkan hjälper gärna till med detta. Under dopsamtalet som prästen har tillsammans med dopföräldrarna bestäms psalmer, sång, musik, vem som skall läsa text och be böner.