Lindberg kyrka

Lindbergs kyrka uppfördes 1851. Den ersatte en blott 50-årig föregångare som var så dålig att den måste rivas. Kyrkan är byggd i typisk nyklassisk stil. Koret domineras av en stor altaruppsats med antikens tempel som förebild med det tomma korset i centrum.
Kyrkan är anpassad till att fira versus populum med fristående altare och borttagbar altarring.
I kyrkan finns många böneplatser kring ikoner och ljusplatser. Församlingens mångåriga kontakt med Taizé har givit kyrkan en särskild andaktsprägel.

Hitta hit:
+57° 9' 36.39", +12° 18' 42.58"

Lindbergs kyrka rymmer enligt brandskyddsbestämmelserna 275 personer plus ytterligare 35 personer på läktaren. (Vid enstaka evenemang med särskilda vakter tillåts 400 personer inklusive körer.)