Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lindberg kyrka

Lindbergs kyrka uppfördes 1851. Den ersatte en blott 50-årig föregångare som var så dålig att den måste rivas. Kyrkan är byggd i typisk nyklassisk stil. Koret domineras av en stor altaruppsats med antikens tempel som förebild med det tomma korset i centrum.
Kyrkan är anpassad till att fira versus populum med fristående altare och borttagbar altarring.
I kyrkan finns många böneplatser kring ikoner och ljusplatser. Församlingens mångåriga kontakt med Taizé har givit kyrkan en särskild andaktsprägel.

Hitta hit:
+57° 9' 36.39", +12° 18' 42.58"

Lindbergs kyrka rymmer enligt brandskyddsbestämmelserna 275 personer plus ytterligare 35 personer på läktaren. (Vid enstaka evenemang med särskilda vakter tillåts 400 personer inklusive körer.)