Torpa kyrka

Torpa kyrka, en pärla från medeltiden

Torpa kyrka är en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i stiftet.
Kyrkan verkar ha haft samröre med cistercienserklostret i Åskloster (grundat på 1100-talet). Teglet i kyrkans murar antas vara munktegel just därifrån. Kyrkan uppfördes  i början av 1200-talet.

Den urspungliga mursträckningen är bevarad med rektangulärt  långhus och smalare kor. Koret avskiljs ifrån långhuset med en tydligt markerad triumfbåge.

Långhuset är förlängt och även vapenhuset är tillbyggt senare under senmedeltiden. Klocktornet (1770) är av trä och står i öster bakom altaret.
I väster och längs hela norrsidan  finns en läktare byggd 1780. 20 år tidigare målade Detlef Ross målningar i taket som kompletterades 1788 av Henrik Wibeck.

Mitt i taket finner vi ”nådens ordning” och scener vid Kristi återkomst. Längs sidorna  finner man rockokocartuscher föreställande scener ur gamla och nya testamentet. Norra sidans NT scener har sin spegel i södra sidans gammaltestamentliga scener (ex Jesus i Getsemane jämförs med Josef i brunnen).

I koret är de olika delarna av Herrens bön avbildade vilket är ett ovanligt motiv.
På läktarskrankets speglar är 29 bibliska gestalter avbildade. Apostlar och profeter omger Kristus som centralgestalt. Målningarna är ovanligt välbevarade och  aldrig  övermålade vilket ofta skedde i andra kyrkor.

Cuppa från den medeltida dopfunten är återfunnen efter att ha tjänstgjort som vattenho åt kreaturen. Den används nu åter som dopfunt. Altaruppsatsen och predikstolen är i 1600-talets barockstil och liknar många av de altaruppsatser vi finner i kontraktets äldre kyrkor.


Idag är kyrkan en populär dop- och vigselkyrka.

Hitta hit:
+57° 11' 19.10", +12° 16' 43.34"

Torpa kyrka rymmer 140 personer. 20 personer på läktaren.