LINDBERGA FÖRSAMLING

Prata med oss

Kontakt

LINDBERGA FÖRSAMLING Besöksadress: Lindbergs församlingshem, 43292 Varberg Telefon: +46(340)641140 E-post till LINDBERGA FÖRSAMLING

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd och förvaltning


Församlingen bildades 1 januari 2010 genom sammanslagning av Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar

Församlingen har en styrelse bestående av kyrkorådet.
Ordförande är Stefan Norberg. 

Kamrer Torbjörn Eriksson och förvaltningsassistent Susanne Sjöwall arbetar med förvaltningen av församlingen; ekonomi, protokoll, almanacksfrågor, kyrkobokföring osv.

Bo Karlsson ansvarar för kyrkogårdsadministrationen inklusive gravskötselfrågor.

All verksamhet i församlingen leds av Kyrkoherden som heter Olle Philipsson.

Lindbergas kyrkoråd 2014-2017
Bild: Lennart Johansson

Församlingens kyrkoråd

 

I Lindberga församling finns ett kyrkoråd med 8 ordinarie ledamöter + kyrkoherden, samt 4 ersättare. Kyrkorådet använder sig av 3 utskott för sitt arbete:

Utskottet för Gudstjänst och undervisning - GU

GU består av 4 kyrkvärdar (en för varje socken) samt kyrkoherden. Utskottet bereder frågor kring församlingsarbetet och gudstjänsterna. Utskottet är också kyrkorådets länk till de lokala gudstjänstgrupperna och nätverken i socknarna. Ordförande är Inger Jogmar - Kyrkvärd i Valinge.

Utskottet för diakoni och mission - DMU

DMU består av församlingens diakon samt en representant från varje socken. Utskottet behandlar frågor kring kollekter och insamlingsaktioner. De samordnar och planerar församlingens diakonala arbete m.m. Ordförande är Ingrid Otterdahl.

Beredningsutskottet - BU

består av Kyrkorådsordförande, vice ordförande, en ledamot av kyrkorådet samt kyrkoherden. Beredningsutskottet bereder frågor kring ekonomi och redovisning samt kyrkogårdsfrågor. Ordförande är Stefan Norberg.

Lindberga församling

EXPEDITIONEN ÄR ÖPPEN

Måndagar 09:00 - 12:00
Tisdagar 09:00 - 12:00
Onsdagar 13:00 - 15:00
Torsdagar 09:00 - 12:00

På telefonnummer: 0340 - 64 11 00

E-post: Lindberga församling

Vid brådskande ärenden övrig tid kontakta kyrkoherden på telefonnummer: 0340-641101.

Kontaktuppgífter till församlingens personal finner du här

Adress:
Lindbergs församlingshem 432 92 Varberg