LINDBERGA FÖRSAMLING

Prata med oss

Kontakt

LINDBERGA FÖRSAMLING Besöks- och postadress: Lindbergs församlingshem, 43292 Varberg Telefon: +46(340)641100 E-post till LINDBERGA FÖRSAMLING

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd

för mandatperioden 2018 - 2021

FÖRSAMLINGENS KYRKORÅD

Kyrkorådet består av nio (9) ordinarie ledamöter och fyra (4) ersättare. Kyrkoherden är enligt Svenska Kyrkans stadgar (Kyrkoordningen) självskriven ledamot i kyrkorådet.  Kyrkorådet använder sig av tre (3) operativa utskott för sitt arbete:

Utskottet för Gudstjänst - GU
GU består av 4 kyrkvärdarsamt kyrkoherden. Utskottet bereder frågor kring gudstjänsterna. Utskottet är också kyrkorådets länk till de lokala gudstjänstgrupperna och nätverken i de olika delarna/distrikten.
Ordförande är Inger Jogmar - Kyrkvärd i Valinge.

Utskottet för diakoni och mission - DMU
DMU består av församlingens diakon samt ytterligare fyra (4) ledamöter. Utskottet behandlar frågor kring kollekter och insamlingsaktioner. De samordnar och planerar församlingens diakonala arbete m.m. Ordförande är Ingrid Otterdahl.

Beredningsutskottet - BU
består av Kyrkorådsordförande, vice ordförande, en ledamot av kyrkorådet samt kyrkoherden. Beredningsutskottet bereder frågor kring ekonomi och redovisning samt kyrkogårdsfrågor. Ordförande är Lise-Lotte Wallin.


SAMMANTRÄDEN 2018

Kyrkorådet sammanträder följande datum:

*  9 januari
* 27 februari
* 27 mars
* 24 april
* 22 maj

 

Kontakta förtroendevalda:

Kyrkorådets ordförande: Lise-Lotte Wallin, 0705 - 57 39 98

Kyrkofullmäktiges ordförande: Stefan Norberg: 0703 - 89 79 39