Foto: Neal E. Johnsson

LINDBERGA FÖRSAMLING

Telefon: 0340-64 11 00 eller epost: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se 


Vid brådskande ärende kontakta

Kyrkoherde Niklas Strandberg, 0340-641101, niklas.strandberg@svenskakyrkan.se 

Den här hemsidan har utgivningsbevis från myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare är kyrkoherde Niklas Strandberg.