Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LINDBERGA FÖRSAMLING

Välkommen till oss!

Äntligen är den här! Läs det första numret av Lindberga församlings tidning: TILLTRO nummer 1 – 2019

Telefon: 0340-64 11 00 eller epost: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se 


Vid brådskande ärende kontakta

Kyrkoherde Niklas Strandberg, 0340-641101, niklas.strandberg@svenskakyrkan.se