Meny

Säkring av gravstenar

Under hösten påbörjades arbetet med säkra gravstenar på Lima-Transtrands kyrkogårdar

SÄKRING AV GRAVSTENAR

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att åtgärda gravstenssäkringar på Lima-Transtrands kyrkogårdar. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2020.

BAKGRUND

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att vart femte år besikta samtliga gravstenar(utom de som är lägre 30 cm) på kyrkogårdarna, för att säkerställa att dessa är stabilt förankrade och inte utgör någon risk för personal och besökare.

Det är Centrala Gravvårdskommittén som utformat det regelverk som gäller för hur säkerhetskontrollen ska utföras.

DELAT ANSVAR

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat:

Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och dess gravsten. Det är alltså gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda stenar som inte klarar säkerhetskraven. De stenar som inte godkänns kommer att läggas ner eller säkras med stöttor och band.

 

FÖLJANDE KRITERIER SKA UPPFYLLAS

Gravstenarna ska stå stabilt och inte riskera att välta.

En gravsten ska klara av 35 kg dragkraft utan att välta

Stenar som är högre än 30 cm ska vara förankrade vid sockeln med minst två rostfria dubbar.

En gravsten får inte luta så att dess tyngdpunkt ligger utanför stenens vridpunkt. Beroende på stenens höjd innebär detta en lutning på mellan 3 och 16 grader.

 

VAD ÄGER RUM SEDAN?

Gravrättsinnehavare med gravstenar som inte klarar säkerhetskontrollen kommer att kontaktas vi brev. I detta brev uppmanas innehavaren att åtgärda stenen så fort som möjligt men inom ett år. En svarsblankett bifogas där innehavaren ska fylla i hur och av  vem  gravstenen ska åtgärdas. Svaret ska skickas tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen(Lima-Transtrands församling) inom en månad. Om inte stenen åtgärdats inom ett år, skickas ett påminnelsebrev ut till innehavaren. Om stenen trots påminnelse, ändå inte åtgärdats inom sex månader, riskerar gravrättsinnehavaren att förlora gravrätten.

VID  FRÅGOR OCH VIDARE INFORMATION

Kontakta Lima –Transtrands församling, 0280-59 31 00.

Församlingen har  förnärvarande ingen möjlighet att hjälpa er med åtgärdandet av gravsten utan vi föreslår att ni vänder er till ett stenhuggningsföretag om ni vill ha hjälp.

Ex.

Malungs Gravör & Golv AB 070-2309870

Orsa Stenhuggeri AB 0250-550330

Falu Stenhuggeri AB 023-25030

 

Hemsidan: svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

Läs mer om Gravstenssäkerhet på Centrala Gravvårdskommitténs webb: skkf.se/cgk