Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Glädjekören

Kören som riktar sig till våra äldre sångglada församlingsbor.

Glädjekören

Nu sjunger vi tillsammans!

Detta är kören som riktar sig till alla äldre sångglada församlingsbor.

Välkomna!

Kontakta församlingen för information.


Kontaktpersoner: Helana Spets 0280 59 31 24, Emil Sjölin 0280 59 31 15