Vita, rosa och gula valsedlar

Alla som är röstberättigade kommer få ett röstkort till folkbokföringsadressen inför valet.

Din röst spelar roll!
Söndagen 19 september 2021 är det kyrkoval. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om beslut i din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra? Ta chansen att påverka din kyrka. Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Du måste använda ditt röstkort om du röstar före valdagen och när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe. 

Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet med dig (legitimation krävs om inte valförrättarna känner dig). Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din församling för att få ett dubblettröstkort.

Rösta lokalt, regionalt och nationellt
I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. 

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val - vita valsedlar 
Lilla Edets pastorat med församlingarna Västerlanda, Hjärtum och Fuxerna-Åsbräcka, utgör en gemensam valkrets. Med de vita valsedlarna röstar vi på vilka som skall sitta i kyrkofullmäktige i Lilla Edets pastorat. 

Kyrkofullmäktige utser församlingsråd i respektive församling, med fokus på gudstjänstlivet.

Kyrkofullmäktige väljer även ett kyrkoråd för hela pastoratet. Kyrkorådet ansvarar för fastigheter, personal och verksamhet. 

I valet till kyrkofullmäktige finns det tre grupper att rösta på: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Församlingarnas väl i Lilla Edets pastorat och Vänstern i Svenska kyrkan.

Val till stiftet, regionalt - rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt - gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.