Foto: Carl-Henrik Karlsson

Sjukhuskyrkan i Kungälv ordnar

Sorgegrupp för barn som mist förälder eller syskon.
Plats: Kungälvs församlingshem, Fredriksbergsg. 12, Kungälv.
Tid: Måndagar kl 15 följande datum: 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov.
Legitimerad terapeut Marie Pervik, 073-7077022, Marie.pervik@svenskakyrkan.se.
Socionom Petra Lax, 070-655 52 06, Petra.lax@svenskakyrkan.se

Sorgegrupp för föräldrar som mist barn.
Plats: Kungälvs församlingshem, Fredriksbergsg. 12, Kungälv.
Tid: Måndagar kl 18 följande datum: 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov.
Sjukhuspräst Per-Olof Holm 073-707 70 21, per-olof.holm@svenskakyrkan.se.
Diakon Myrtle Starke 0700-20 96 83, myrtle.starke@svenskakyrkan.se.

Syftet med grupperna är att få dela tankar och känslor med andra som är i samma situation.  Erfarenheten visar att det kan få betyda mycket.

Anmälan till grupperna senast 26 sept. För frågor och anmälan hör av dig till ovanstående.

Välkommen att vara med!