Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Jobbigt Hemma?

Hos MUSSLAN kan du få stöd.

Musslan är till för dig som är 7-19 år
och har en förälder eller någon annan nära anhörig som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Här får du:
· Träffas två timmar i veckan under 15 veckor
· Prata
· Gör olika övningar
· Ta upp olika teman
· Fika och göra roliga saker tillsammans

Du kommer att:
· Lära dig mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk ohälsa innebär
· Lära känna dig själv bättre
· Stärka ditt självförtroende
· Träffa barn och ungdomar i liknande situation

Välkommen hur du än mår och känner dig!

Stödgruppsledare för MUSSLAN 
Anette Johansson, Jessica Nord, Dennis Lindberg

Kontaktperson: Anette Johansson, Tel: 0722–18 46 88
Email: musslan@lillaedet.se    

www.maskrosbarn.org
www.kuling.nu
www.umo.se
www.bris.se
www.iogt.se 

I samarbete med Lilla Edets kommun.

Målar
Anette
masker
Anette
Ask
Anette