Ministrant

Se video om hur konfirmander medverkar i gudstjänsten som ministranter.