Åtgärder pga coronaviruset

Här finns aktuell information, senast uppdaterad 2021-06-01.

(sidan senast uppdaterad 2021-06-01)

ALLMÄNT

Mitt i pandemin gäller alltjämt Guds ord till oss: allt vad ni gör - gör det i kärlek (1 Kor 16:14) och tänk på din nästa såsom dig själv (Matt 7:12). Därför behöver vi alla bidra till att begränsa smittspridningen så mycket vi kan.

FÖRÄNDRINGAR I GUDSTJÄNSTLIV OCH VARDAGSVERKSAMHET

 

Från och med 1 juni tillåts max 50 personer (beroende på lokalens storlek) att samlas till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Till det räknas bland annat gudstjänst, dop, vigsel och begravning. Då våra kyrkor är olika skiljer sig antal personer som kan samlas dem emellan.

Förutom ett begränsat antal personer i respektive kyrka gäller också att varje sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter åt alla håll till övriga sällskap, samt att antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Annars behöver sällskapen delas upp.

Fortfarande gäller också:

* Kom endast om du är symptomfri
* Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit
* Visa hänsyn vid in och utgång till lokalen - håll avstånd!

För oss i Lilla Edets pastorat innebär det att vi, utöver medverkande, kommer kunna anvisa 34 sittplatser i Fuxerna kyrka, 38 sittplatser (varav 10 på läktaren) i Hjärtums kyrka, 26 sittplatser i Västerlanda kyrka och 16 sittplatser i Åsbräcka kyrka.

 Därför kommer det inte längre vara nödvändigt att anmäla sig till gudstjänst och ordinarie gudstjänsttider kan återtas i samtliga kyrkor. Dock kan det vara så att det vid någon enstaka gudstjänst kommer att bli fullsatt. Då är det först till kvarn som gäller.

Vi kommer fortsätta med anpassningarna i gudstjänster och mässor ännu en tid, pandemin är ännu inte över. Men förhoppningsvis börjar vi ana slutet och kan successivt återgå till en mer normal församlingstillvaro. Vi kommer därför ännu en tid fira den offentliga mässan under en gestalt (dvs bara det invigda brödet delas ut). Den som önskar ta emot både det invigda brödet och vinet får gärna kontakta någon av oss präster för enskild kommunion på annan tid. Åtminstone ännu några veckor kommer också högmässan i Hjärtum att sändas digitalt, hur det sedan blir vet vi inte ännu. Men hör gärna av dig till kyrkoherde Marcus Stille med dina synpunkter på detta!

Tillsammans får vi så fortsätta hålla i och hålla ut – men också äntligen mötas under något lite mer normala omständigheter – till bön och lovsång och med målet att göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad.

 

OROLIG?

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13. På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du svar på de vanligaste förekommande frågorna.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Läs gärna också mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Om du känner oro kan du vända dig till Samtalsmottagningen. Du kan också kontakta jourhavande präst på 112 eller på webben.

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Lilla Edets pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Marcus Stille.