Åtgärder pga coronaviruset

Här finns aktuell information, senast uppdaterad 2021-02-01.

(sidan senast uppdaterad 2021-02-01)

ALLMÄNT

Än en gång är virusspridningen betydande. Men alltjämt gäller Guds ord till oss: allt vad ni gör - gör det i kärlek (1 Kor 16:14) och att vi ska tänka på våra nästa liksom oss själva (Matt 7:12). Därför behöver vi alla bidra till att begränsa smittspridningen så mycket vi kan.

FÖRÄNDRINGAR I GUDSTJÄNSTLIV OCH VARDAGSVERKSAMHET

Sedan den 24 november och på obestämd tid har beslut fattats om att begränsa antalet tillåtna personer vid allmänna sammankomster till maximalt åtta deltagare, undantaget begravningar då maximalt 20 deltagare tillåts. Detta påverkar gudstjänstfirandet och vardagsverksamheten i Lilla Edets pastorat. 

GUDSTJÄNSTER FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT och i veckan därefter

Församlingarnas huvudgudstjänst firas sammanlyst i Hjärtums kyrka.

Högmässan kl 10 sänds digitalt och den som vill kan från och med februari boka plats i kyrkan via expeditionen, 0520-494700. Naturligtvis är antalet platser begränsade. Efter högmässan kan den som önskar ta emot sakramentet utanför Hjärtums och Fuxerna kyrkor. Mer information samt länk till högmässan finner du här

Följande mässor firas också i pastoratet på sön- och helgdagar (föranmälan krävs och görs till expeditionen senast vardagen före kl 12, tel 0520-494700):

9.30 Enkel mässa, Fuxerna kyrka
10.30 Enkel mässa, Fuxerna kyrka
12.00 Enkel mässa, Västerlanda kyrka
13.00 Enkel mässa, Västerlanda kyrka

Under vardagarna firas följande mässor, först till kvarn gäller om inte annat anges:
tisdag 9.00 Enkel mässa, Fuxerna kyrka
tisdag 10.15 Enkel mässa, Hjärtums kyrka (endast föranmälda som ovan)
onsdag 18.30 Enkel mässa, Fuxerna kyrka
torsdag 18.30 Enkel mässa, Västerlanda kyrka

Vid samtliga gudstjänster och mässor gäller förstås maximalt åtta deltagare. 

ÖVRIG VARDAGSVERKSAMHET

All öppen verksamhet i pastoratets lokaler och i princip all gruppverksamhet på vardagar är inställd. 

Under tiden erbjuds dock vardagspromenader i samtliga församlingar. 
Hjärtum - tisdagar 11-13, med start vid kyrkan (endast föranmälda till Christian 0520-494705)
Västerlanda - onsdagar 11-13, med varierande startpunkt (se kalendern, endast föranmälda till Rolf 0520-494706)
Fuxerna-Åsbräcka - torsdagar 14-16 med start vid vårdcentralen, ingen föranmälan. 

Därtill erbjuds digitala bibelstudier med km Christian Fehn, kontakta honom här

Tills vidare hålls också Fuxerna kyrka öppen tisdagar 10-12 och onsdagar 17-18.30 för den som vill komma in, be en bön, tända ett ljus. På torsdagar är Västerlanda kyrka öppen med orgelmusik 15-17. 

Från och med onsdag 9 februari kl 5-16 direktsänds önskepsalmer ifrån Hjärtums kyrka varje vecka. Läs mer om det här. 

I alla sammanhang följer vi förstås alla myndigheternas rekommendationer, däribland begränsat antal deltagare, att vara noga med hygienen och stanna hemma vid minsta symptom och ett par dygn därefter. Detta gäller självklart också alla medarbetare. 

 

FÖLJANDE GÄLLER OCKSÅ FÖR NÄRVARANDE 

 • Vi fortsätter erbjuda hjälp med handling av mat för personer i riskgrupper som inte ska gå ut och kan få hem mat på annat sätt. Läs mer här
 • Gudstjänster på äldreboenden tar paus tills vidare. 
 • Vi gör alltjämt förändringar också i rutinerna vid våra gudstjänster och mässor:
  • Vid mässor i våra kyrkor sker fridshälsning utan kroppskontakt.
  • Vid nattvardsgången delas endast det invigda brödet ut. Den som önskar ta emot nattvarden under båda gestalter, både Kristi kropp och blod, ombeds kontakta någon av prästerna för enskild kommunion utanför ordinarie gudstjänster. 
  • Söndagskola är inställt tills vidare.  
  • Platser finns markerade för att avstånd ska kunna hållas och varannan bänk är avstängd. Begränsat antal personer kan samlas i våra kyrkor.

OROLIG?

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13. På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du svar på de vanligaste förekommande frågorna.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Läs gärna också mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också kontakta jourhavande präst på 112 eller på webben.

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Lilla Edets pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Marcus Stille.