Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkoval

Valresultat

 1. När är kyrkovalet?
  I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.
 2. Vad röstar jag på?
  I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet.
 3. Vem får rösta?
  För att få rösta skall man vara kyrkobokförd i en församling i Sverige, inskriven medlem i Svenska kyrkan minst 30 dagar innan valdagen och senast på valdagen fyllt 16 år.
 4. Hur många personer får rösta?
  Ungefär 5,5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar får rösta i kyrkovalet. I kyrkovalet år 2009 röstade 700 000 medlemmar/kyrkotillhöriga.
 5. Vad röstar jag på?
  De grupper som är med i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. De är intressegrupper formade för att vara med i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.
 6. När kommer röstkorten?
  De som får rösta får sitt röstkort troligen i slutet av augusti samma år som valet är. På röstkortet står det vilken vallokal som du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.
 7. Om jag inte kan komma rösta på valdagen?
  Det går att förtidsrösta i hela landet på vissa pastors- och församlingsexpeditioner, så kallade expeditioner för förtidsröstning. Det går också att förtidsrösta genom brevröstning. För den person som inte själv kan besöka vallokalen går det bra att rösta genom bud.
 8. Kan jag personrösta?
  Ja, på valsedeln kan du markera de tre personer som du helst vill ska bli valda.
 9. När presenteras valresultatet?
  När vallokalerna stänger gör man direkt en första räkning av rösterna. För stiftsnivå och riksnivå kommer resultatet visas på svenskakyrkan.se/kyrkoval.
 10. Var finns mer information?
  svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.
 11. Hur stor är valkretsen?
  Lilla Edets pastorat med församlingarna Västerlanda, Hjärtum och Fuxerna-Åsbräcka, utgör en gemensam valkrets.
 12. Vad röster man på lokalt?
  Med de vita valsedlarna röstar vi på vilka som skall sitta i kyrkofullmäktige i Lilla Edets pastorat. I valet till kyrkofullmäktige var 2017 var det tre grupper att rösta på: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Församlingarnas väl i Lilla Edets pastorat och Sverigedemokraterna.
 13. Vad gör kyrkofullmäktige?
  Kyrkofullmäktige utser församlingsråd i respektive församling, med fokus på gudstjänstlivet. Kyrkofullmäktige väljer även ett kyrkoråd för hela pastoratet. Kyrkorådet ansvarar för fastigheter, personal och verksamhet.