Församlingskåren

För mer delaktighet i Hjärtum och Västerlanda.

Församlingskåren är en del av Svenska kyrkans lekmannaförbundsom grundades 1918.

Syftet är att verka för kristna värderingar i samhället, samla kvinnor och män i alla åldrar till engagemang och ansvarstagande för kyrkan, främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv, vara ett forum för samtal inom kyrkan om dess uppgifter och möjligheter samt vara en röst för lekmän i Svenska kyrkan.

Elsie Sundberg, Västerlanda, 0520-652001

Församlingskåren bjuder tillsammans med församlingarna in till Söndag PLUS med föredrag, kaffe och gemenskap i Hjärtums eller Västerlandas församlingshem.