Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibelskolan

Upptäck djupet, se sammanhangen och lyssna in vad Gud vill säga till oss idag genom Bibeln.

Fika och samtal om den kommande söndagens bibeltexter.

Tisdagar kl. 10.30 i Fuxerna församlingshem. Start 27 augusti.
Ledare: Bo Westergaard.

Visionen är att det skall vara en växelverkan mellan söndagens högmässa och Bibelskolan på tisdagar.

Bibelskolan som grupp har funnits sedan 1976 när Roland Kristensson kom till Lilla Edet som kyrkoherde. Från början benämndes den "studiecirkeln". Någon gång på 90-talet, efter en studieresa med församlingsbor till Israel, började man använda namnet Bibelskolan i samband med en nystart. När det var som mest var man upp till 25 deltagare. Ofta gick man igenom en bibelbok men man har även behandlat kyrkohistoria med mera.

Roland Kristensson har sagt att det som han mest gladde sig över under sina år som kyrkoherde var den söndagliga mässan och Bibelskolan.

Bo Westergaard

Bo Westergaard

Svenska kyrkan i Lilla Edet