Foto: AnnaKarin Lagerlöf

Samarbeten i civilsamhället

Kyrkan har en viktig roll i civilsamhället, och samarbetar bland annat med polis och räddningstjänst vid händelse av en katastrof. Kyrkorna i Lidköping har också en social kassa som stöttar socialt utsatta i Lidköping.