Foto: AnnaKarin Lagerlöf

Samarbeten i civilsamhället

Kyrkan har en viktig roll i civilsamhället, och samarbetar bland annat med Hela Människan. Kyrkorna i Lidköping har också en social kassa som stöttar socialt utsatta i Lidköping.

Hela Människan

Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Kyrkornas sociala kassa

Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Lidköping har tillsammans en social kassa som erbjuder stöd till socialt utsatta människor i Lidköping. Ekonomiskt stöd ges efter ett ingående samtal med pastor eller diakon, när man uttömt alla andra möjligheter till hjälp från samhället.