Foto: AnnaKarin Lagerlöf

Samarbeten i civilsamhället

Kyrkan har en viktig roll i civilsamhället, och samarbetar bland annat med polis och räddningstjänst vid händelse av en katastrof. Kyrkorna i Lidköping har också en social kassa som stöttar socialt utsatta i Lidköping.

Dialogen

Dialogen är ett forum som erbjuder psykoterapeutiska samtal, där också den existentiella sidan av livet får finnas med. Dialogen riktar sig till alla oavsett tro och livsåskådning.

Hela Människan

Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!

Kyrka / Skola

Ett kyrkopedagogiskt program för grundskolorna i Lidköping. Verksamheterna är kostnadsfria, icke konfessionella och utformade som ett komplement till Lgr11. De skolämnen som berörs är främst Religion och musik.

Kyrkornas sociala kassa

Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Lidköping har tillsammans en social kassa som erbjuder stöd till socialt utsatta människor i Lidköping. Ekonomiskt stöd ges efter ett ingående samtal med pastor eller diakon, när man uttömt alla andra möjligheter till hjälp från samhället.

POSUM

POSOM aktiveras då en större händelse inträffat, där antalet personer som behöver psykiskt och socialt stöd är fler än vad den ordinarie organisationen kan klara av.