Foto: Gustaf Hellsing

Retreat och pilgrimsliv

Retreatdagar erbjuds av flera församlingar runt om i Lidköping. Ett annat sätt att vårda både kropp och själ är genom att pilgrimsvandra. Det finns många fina pilgrimsleder i bygden.

Stillhet och tystnad

Vårt behov av stillhet gör sig påmint på olika sätt för den stressade nutidsmänniskan. Att delta i en Stilla dag är att under tystnadens beskydd få möjlighet att lyssna inåt, på sig själv och på Gud. Stilla dagar erbjuds av flera församlingar runt omkring Lidköping. 

I pilgrimens tecken

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig? 

I dessa tider av social distansering är det väl alldeles ypperligt att ge sig ut att vandra i enskildhet, och upptäcka både sig själv och sin hembygd.

I Skara stift finns en mängd pilgrimsleder att upptäcka. Ta del av stiftets pilgrimsvandringar via följande länk.