Foto: Leo Patrizi

Tillämpning av smittskyddsåtgärder

Från och med 12 januari gäller nya regler vid offentliga samlingar.

Hur påverkar detta församlingens verksamhet?

Maxantal 50 personer på gudstjänster

De nya reglerna säger att man får vara max 50 personer utan att behöva uppvisa vaccinationbevis. Från och med 12 januari är det därför max 50 personer som gäller på församlingens gudstjänster.  Varje sällskap får inte vara fler än 8 personer, och det skall vara en meter mellan sällskapen.

konserter och begravningar

Vid konserter och begravningar kan vaccinationsbevis tillämpas, och maxantalet blir då 80 personer i S:t Nicolai kyrka. S:t Sigfrids kyrka ligger kvar på 50 personer, då lokalen inte är tillräkligt stor för att kunna tillgodose kraven på avstånd vid fler deltagare.

övrig verksamhet inomhus

Församlingen har valt att skjuta fram vårens uppstarter av grupper och inomhusverksamhet till 1 februari. Om läget inte förbättrats kan det komma att förlängas ytterligare.

Hur skaffar jag vaccinationsbevis?

Det kan du göra via: www.covidbevis.se
Du kan beställa till dig själv samt till dina ev. barn.

Om du inte har e-legitimation

Du kan skicka in en blankett för beställning av Vaccinationsbevis till e-hälsomyndigheten. Du behöver tillgång till en skrivare.

Blanketten kan du ladda ner här!