Unga ledare

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 1 Tim.4:12

Är du sugen på att vara ung ledare?

Det tycker vi är hur kul som helst! Här finns information som är bra att ha för att avgöra om du vill hoppa på eller ej. Du är supervälkommen att lära känna oss i ungdomsgruppen tills dess att ett nytt läsår startar och nya unga ledare rekryteras.

Från att du fyllt 13 år kan du vara ung ledare på flera olika sätt i församlingsarbetet, det är inte säkert att du känner dig hemma i att leda en grupp – men du kan fortfarande kalla dig ung ledare och ha andra uppgifter istället. Det viktiga är att du är närvarande vid träffarna.

Några exempel på hur du kan vara ung ledare är:

  • Kyrkvärd; du finns med på kyrkvärdsschemat och tjänstgör vid dina datum. De vuxna kyrkvärdarna hjälper dig i början, men snart kan du stå på egna ben. Du tjänstgör på vid så många tillfällen du vill och du får gärna vara med på de olika utbildningstillfällena. Magdalena och Anna, vuxna ledare, kommer hjälpa dig tillrätta, fyll i formuläret längst ner för att anmäla dig.
  • Barngruppsledare i någon av de fyra kyrkorna, där du hjälper vuxen ledare att leda barngruppen i det de gör. Träffarna sker oftast en gång i veckan och du bör vara med på de olika utbildningstillfällena. Under hösten 2022 finns möjlighet att vara ung ledare i barngrupperna i Lessebo och Hovmantorp. Anna & Magdalena, vuxna ledare, kommer hjälpa dig tillrätta, fyll i formuläret längst ner för att anmäla dig.
  • Konfaledare; här är man förebild och kamratstödjare för konfirmanderna. Träffarna sker varannan onsdag i Lessebo och torsdag i Hovmantorp och utöver det åker man på läger. För att vara konfirmandledare behöver du närvara på de olika utbildningstillfällena. Magdalena, vuxen ledare, kommer hjälpa dig tillrätta. Fyll i formuläret längst ner för att anmäla dig.

Har du förslag på ett annat uppdrag än de ovan?
Låt oss veta! 

Om du står fast som ung ledare under ett helt år och är konfirmerad får du ett rekommendationsbrev i slutet av läsåret, som du kan använda när du söker jobb.

Förutom ung ledare kan du också vara med i ungdomsgruppen . Det är de unga ledarna och andra ungdomars alldeles egna plats i kyrkan där vi får fundera på stort & smått, lära oss mer om tro och kyrka, ha roligt, käka gott, åka på läger och göra det vi behöver för att må bra i kyrkan. Givetvis hoppas vi att alla unga ledare även vill vara med här, men umgänget i ungdomsgruppen väljer du helt själv. Denna grupp liksom unga ledar-staben är kopplad till organisationen Svenska kyrkans unga, vilket gör att vi kan åka på läger och göra häftiga grejer tillsammans med kyrkliga ungdomar från hela Sverige.

Följ oss gärna på instagram: lesseboforsamling
Scrolla ner för ytterligare info.

Hoppas vi ses!
hälsar de vuxna ledarna Anna & Magda.

Unga ledares kontrakt

Foto: Emma Dahlbäck /IKON

Som ung ledare i Lessebo församling

·     respekterar vi varandra
·     hälsar vi på varandra
·     lyssnar vi på varandra
·     är vi lojala med varandra
·     bemöter vi varandras uppriktighet
·     kommunicerar vi i den gemensamma snapkonversationen, 
(=svarar på varandras frågor)
·     skippar vi fula ord
·     svär vi endast när vi har fog för det
·     gör vi vad vi kan för att kunna lita på varandra
·     berättar vi inte vidare sådant som sagts i förtroende  
(=det som sägs i rummet stannar i rummet)
·     snackar vi inte skit om våra ledarkollegor eller dem vi leder
·     är vi förebilder för dem vi leder

Förväntningar

Som Ung ledare förväntas du  

-vara en förebild för de personer/sammanhang du leder. 
-närvara på din grupps/sammahangs träffar. 
-närvara på utbildningstillfällen som är avsedda för dig som ung ledare. 
-lägga undan mobiltelefonen. 
-vara lojal med dina ledarkollegor. 
-vara aktiv i det som din grupp/sammahanget gör just där och då. 
-inte dra uppmärksamheten till dig utan till gruppen/sammahanget du leder. 
-ha ögonen öppna för om det är någon i din grupp/sammahang som behöver pysslas om lite extra. 

När du har blivit varm i kläderna förväntas du 

för barn & konfirmandgrupp
-fortsätta göra ovanstående 
-kunna leda gruppen i lekar/övningar
-agera samtalspartner i gruppsamtal  
-kunna leda andakt för och med gruppen

för kyrkvärd
-handlar det om att vara aktiv och ansvarstagande i uppgifter och samtal som kyrkvärdar har och agera fadder åt nykomlingar.

Som vuxna ledare kommer vi 

-göra vad vi kan för att stötta dig i ditt uppdrag 
-lyssna på dina åsikter, tankar och idéer 
-ge dig positiv och konstruktiv feedback 
-arrangera utbildningsdagar för dig så att du kan utvecklas vidare i ditt uppdrag 
-vara lojala med dig och backa upp när det behövs 
-ha förtroende för och lita på att du utför ditt uppdrag 
-intyga att du har deltagit i din grupps sammankomster och utbildningsdagar, genom ett rekommendationsbrev som du kan ta med i ditt CV i framtiden

Här fyller du i om du skulle vilja vara Ung ledare i Lessebo-Hovmantorps pastorat läsåret 19/20.

Skymningsmässa

av & med pastoratets ungdomar, för alla

En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.

Svenska kyrkans Unga Lessebo

en ung röst som formar och påverkar vår kyrka och samhälle

Konfirmander

Konfirmand 2022/2023

Konfirmera dig!

Barngrupper

Välkommen med din anmälan!