En låda tepåsar står bredvid några muggar med Svenska kyrkans emblem.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musikcafé

ett enkelt sätt att umgås, med musik som en viktig ingrediens, allsång, psalmer, eller vad som passar vid tillfället.