Konfirmander
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Konfirmand 2022/2023

Konfirmera dig!

Denna information är senast uppdaterad 220912.

Konfirmera dig? JA!

Lessebo församling vill erbjuda dig som är 14 år (eller äldre) en fristad och gemenskap för funderingar kring livet, kärleken, döden, Gud och allt däremellan.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse, i kyrkan betyder det att bekräfta sitt dop; att man vill höra ihop med Gud genom livet. Du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp, många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

När man ses på konfirmandträffar pratar man om olika frågor i små eller stora grupper. Ofta hittar man på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.
Efter din konfirmandtid kanske du är mer nyfiken på kyrkan och kristen tro, och vill fortsätta som ung ledare och/eller i ungdomsgruppen. Eller så var inte kristen tro något för dig, men då vet du iallafall vad det handlar om.

KONFIRMAND 22/23

Läsåret 22/23 är nu igång och vi hänvisar dig som vill konfirmera dig till nästa läsår. Kontakta Anna för mer information!

Lär dig mer om konfirmation här!

Är du vuxen och vill konfirmera dig? Kanske är katekumenat något för dig?

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmation

"Det är roligt! Konfirmera dig!"

En yngling doppar en oblat i den framsträckta bägaren.

Svenska kyrkans Unga Lessebo

en ung röst som formar och påverkar vår kyrka och samhälle

Unga ledare

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 1 Tim.4:12

Vuxen väg till tro - Katekumenatet

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kanske katekumenatet är någonting för dig.