Foto: Magnus Aronson/IKON

Gudstjänstgrupp

för dig som vill skapa gudstjänst tillsammans

I Lessebo träffas några gånger per termin en gudstjänstgrupp. Vi ägnar oss dels åt att planera kommande gudstjänster, åta oss uppdrag som kyrk - och gudstjänstvärdar. Och dels åt att samtala, fundera och utvecklas i vår tro och gemenskap.

Nya tillskott är varmt välkomna!
Kontakta oss för mer information.