Bikt

Bikt betyder bekännelse

I bikten har du möjlighet att tala med präst om sådant som stannar mellan dig och prästen.

I bikten får Du ta emot förlåtelse för något som tynger ditt hjärta eller ditt samvete, eller be om förlåtelse för något.

Alla präster har absolut tystnadsplikt.

Kontakta någon av våra präster vid bikt:

Komminister Lena Blomquist Tfn. 0478 - 344 12
Vik komminister Ulla Carlson Tfn. 076 831 37 79
Kyrkoherde Ingrid Knutsson Starck Tfn. 0478 - 344 04