Meny

Våra kyrkogårdar

Lerums församling förvaltar tre kyrkogårdar, samtliga belägna omkring Lerums kyrka.

ordningsregler för våra kyrkogårdar

  • Vissna blommor och kransar mm skall läggas på avsedda platser.
  • Spadar, handkrattor och vaser mm får ej läggas bakom gravvården.
  • Gravrättsinnehavare ska vårda gravplatsen och även ha tillsyn över att gravvården är säkert förankrad.
  • Motortrafik, se gällande skyltar.
  • Lek, idrott, blomplockning, fiske och jakt är förbjudet.
  • Växter, som når en maxhöjd av 80 cm och ej inkräktar på andras gravplatser, får planteras.
  • Kopplad hund får medtagas vid besök på kyrkogård. Givetvis plockar man upp efter sin hund.